Home / Tag Archives: کاسپین

کاسپین

جک پمپی بلو

جک های پمپی بلو در دو نوع آرام بند و معمولی در سبد کالایی بازرگانی کاسپین قرار دارند. جک های معمولی بلو با گاز نیتروژن و توسط دستگاههای تمام اتومات پر شده اند در قسمت داخلی جک و برای اطمینان از عملکرد صحیح و جلوگیری از خروج گاز از داخل …

Read More »